Единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и учители от средното образование. Насърчаваме трудолюбието и развитието в областта на знанието, културата...

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно и да сте наясно как използваме вашата информация и информацията на вашите деца.

Администратор на личните данни е Сдружение с нестопанска цел „Аз мога – тук и сега“, БУЛСТАТ 205339597, представлявано от Председателя Кристалин Демирев Чавдаров, с адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1, адрес на електронна поща: sega [++_@_++] az-moga.bg.

Отговорник по защита на личните данни е: Кристалин Демирев Чавдаров, с адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1, адрес на електронна поща: sega [++_@_++] az-moga.bg, телефон: 089242666 и 0887944437.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние събираме лични данни с цел осъществяване на нашата дейност по организация и провеждане на инициативи и събития за деца. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин лични данни.

Обработваме следните лични данни за постигане на следните цели:

 1. Данни за ученици, участващи в нашите събития и инициативи:

  • Три имена, дата на раждане, училище и населено място, в което се намира училището. Тези данни са ни необходими, за да можем да идентифицираме участника и да организираме участието му в нашите инициативи и събития;

  • Клас – тези данни са ни необходими, за да разпределим участника в съответната възрастова категория при участието му в нашите инициативи и събития;

  • Имейл адрес ни е необходим, за да отговаряме на запитвания и да уважаваме искания, както и да изпращаме информация относно провежданите от нас инициативи, събития и дейности.

 1. Данни за родителите/настойниците:

  • три имена – тези данни са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като родител на малолетен или непълнолетен участник и да получим неговото съгласие за участие на детето му в съответната инициатива или събитие на Сдружението;

  • Адрес на електронна поща ни е необходим, за да отговаряме на запитвания и да уважаваме искания, както и да изпращаме информация относно провежданите от нас инициативи, събития и дейности.

 1. Данни за учители, участващи в нашите събития и инициативи:

  • Три имена, дата на раждане, училище и населено място, в което се намира училището. Тези данни са ни необходими, за да можем да идентифицираме участника и да организираме участието му в нашите инициативи и събития;

  • Предмет на преподаване – тези данни са ни необходими, за да разпределим участника в съответната категория при участието му в нашите инициативи и събития;

  • Имейл адрес ни е необходим, за да отговаряме на запитвания и да уважаваме искания, както и да изпращаме информация относно провежданите от нас инициативи, събития и дейности.

Във връзка с организираните и провеждани от Сдружението състезания и други инициативи и събития, на сайта на Сдружението се публикуват списъци на участниците, но не се визуализират всички лични данни на участниците, а само собственото име, първата буква от фамилията, населеното място, в което се намира училището на участника и категорията, в която участва.

Тъй като данните на децата се ползват със специална защита съгласно приложимото законодателство, за обработването им е необходимо изричното съгласие на родител. За целта сме подготвили специална декларация, чрез която родителите да потвърдят съгласието си за такова участие. Това съгласие за обработване на личните данни на децата ни е необходимо, за да може те да участват в инициативи и събития на Сдружението и законът не ни дава възможност да ги организираме и проведем, ако не получим съгласие на родител за неговото дете. С оглед на изложеното, моля да имате предвид, че всички лица под 18 годишна възраст следва да представят такава декларация, за да бъдат допуснати до участие в нашите инициативи и събития. Образец от декларацията за лица под 14 години можете да намерите тук, а образец от декларацията за лица от 14 до 18 години от тук. При пристигане и регистрация за участие на лице под 18 години в наше събитие, то следва да представи декларацията, попълнена и подписана от негов родител.

Родителят може да оттегли съгласието си по всяко време по всеки удобен за него начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място.

В допълнение, когато получим запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми на сайта, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща, за да Ви изпращаме информация за нашите бъдещи инициативи и събития. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да получавате тази информация по имейл.

Съгласието Ви за ползване на имейла ви за тази цел не е задължително условие за Вашето участие или участието на Вашето дете в нашите инициативи и събития и няма да Ви откажем да допуснем Вас или детето Ви, ако не ни дадете такова съгласие.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място. 

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали ни предоставяте данни на трети лица с тяхно знание и/или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.


ПАРТНЬОРИ


При провеждането на нашите инициативи и събития ни подпомагат нашите партньори. Без тях организацията и реализацията на нашите инициативи и събития не биха били възможни. На партньорите ни предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности във връзка организацията и провеждането на нашите инициативи и събития и участието Ви в тях. Списък на партньорите ни, които участват в организацията и провеждането на нашите инициативи и събития, може да намерите на нашия сайт, като последвате следната връзка: https://az-moga.bg/partnyorstva/koy-e-nashiyat-samishlenik.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, като прилагаме специални мерки за защита на лицата под 18 години. Ето защо изискваме от всички участници, които не са навършили 18 години, да получат и да ни предоставят изрично съгласие от техен родител. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от Ваш родител или настойник, за да участвате в регистрацията и провеждането на нашите събития и инициативи.

Ако не получим съгласие от родител за участието на детето му, което не е навършило 18 години, ще преустановим незабавно обработването на личните данни на детето и то няма да може да участва в нашите събития.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип обработваме Ваши данни или данни на детето Ви, докато трае съответното събитие, както и за срока на обработване на резултатите и класирането на участниците в съответното събитие, но не повече от 2 (два) месеца след събитието.

При дадено съгласие пазим Вашия имейл адрес и/или имейл адреса на родителя за срок до три години от подписване на декларацията за съгласие, за да предоставяме информация относно инициативи, събития и дейности на Сдружението и негови партньори.

Срокът на съхранение на Вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията.

БИСКВИТКИНА УЕБ САЙТА

Следва да Ви уведомим, че нашият сайт използва “бисквитки”, което ни позволява да осигурим определени функции, които могат да ви бъдат от полза. Ние използваме “бисквитките” с цел да запаметяваме предпочитанията Ви и за улесняване на навигацията.

“Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат до Вашия браузър от уеб-сървър, запазват се на компютъра и/или на друго устройство, като се използват за идентификация на потребителя и/или устройството и за събиране на информация. Ние използваме Сесийни бисквитки, които Ви позволяват да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се вписвате. Те позволяват да Ви разпознаваме, когато се връщате отново на нашия Сайт.

Вие можете да откажете да приемате “бисквитките“ от този Сайт, всеки друг сайт, или въобще от всички сайтове, по всяко време като активирате съответните настройки на своя браузър. Ако искате да знаете кога вашият компютър получава бисквитка, можете да го настроите така, че той да получавате известие за това. Допълнителна информация относно процедурата, която трябва да се следва за деактивиране на “бисквитките“, е достъпна на уебсайта на вашия доставчик на интернет браузър, чрез вашия екран за помощ.

Вие може да посетите http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html за информация относно най-често използваните браузъри. Моля, да имате предвид, че ако “бисквитките“ са деактивирани, може да се засегнат определени функционалности на Сайта.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде трансферирана или изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас или детето ви, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.

- имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин

- имате право да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до адресите, посочени най-горе. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

ИТ, информатика и визуални изкуства

състезание по информационни технологии

За ученици от 7 до 12 клас, които са с изявен интерес от една страна в областта на IT и информатиката, а от друга притежават творчески заложби. Целта е да се покаже мощта на компютърно базираните технологии за реализиране на проекти от творчески характер...

contest.az-moga.bg/IT

SUPERлятна Академия
за ученици и учители

супер лятна Академия

Съвременна среда за обучение! Работа в екип, интердисциплинарност и ситуационно обучение. Целта е ученици от 7 до 12 клас и техните учители да се усъвършенстват в области, като разработката на софтуер; уеб и графичен дизайн; бизнес и управление на проекти; маркетинг; креативност и др.

academy.az-moga.bg/SUMMER

„Поход на
вдъхновителите“

Поход на вдъхновителите

Целта е да "събужда" (само)инициативността, вдъхновява и мотивира учениците (основно), учителите, студентите и... от всички краища на България! Чрез срещи с успели и утвърдили се специалисти от различни сферии, живеещи и работещи в България.

INSPIRERS.az-moga.bg

чужди езици, речеви и комуникативни умения

състезание по чужди езици

За ученици от 7 до 12 клас, изучаващи чужд език в училище. Целта е да запознае в действие учениците с международно признатите и утвърдени сертификационни практики по чужди езици. Както и популяризирането на богатото езиково и културно разнообразие.

contest.az-moga.bg/LANGUAGES

allУМНИ.клуб
за бивши участници

алумни клуб

Мисията на allУМНИ.клубът e да подсили връзките и комуникацията между жури, ментори и организатори с бивши възпитаници, настоящите участници=ученици, учители и работодателите.

allУМНИ.az-moga.bg

Рецитиране и творческо писане